សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកនៅមាត់ទន្លេបាសាក់ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល នាថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣


ត្រលប់ក្រោយ

03/10/23 09:39 AM

ចំនួនទស្សនា៖

188

ប្រភព៖

ភ្នំពេញ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកនៅមាត់ទន្លេបាសាក់ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល នាថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣


dd
Bottom Ad