រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរយានយន្ត នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីស្ពានព្រែកព្នៅ ដល់ផ្លូវជាតិលេខ៤


ត្រលប់ក្រោយ

19/10/23 15:59 PM

ចំនួនទស្សនា៖

216

ប្រភព៖

ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរយានយន្ត នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីស្ពានព្រែកព្នៅ ដល់ផ្លូវជាតិលេខ៤ dd
Bottom Ad